სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა

ი/მ ზურაბ თეთვაძის ტექნიკა


ტრაქტორები

 • დოიჩ-ფარმის ფირმის 157 ცძ სიმძლავრის ტრაქტორი 4X4, კაბინიანი;
 • ბელორუსის ფირმის 82 ცძ სიმძლავრის ტრაქტორი 4X4, კაბინიანი;
 • ბელორუსის ფირმის 80 ცძ სიმძლავრის ტრაქტორი 4X2, კაბინიანი;


კომბაინი

 • ჯონდიერის ფირმის მარცვლის ამღები კომბაინი 177 ცძ სიმძლავრის, 4 მეტრი მოდების განით, თავთავიანი კულტურების ასაღები ჰედერით;

სასოფლო-სამეურნეო მანქანები:

 • მთლიანი დამუშავების კულტივატორი 3.5 მეტრი მოდების განით დამუშავების სიღრმე 15 სმ-მდე;
 • სათოხნი კულტურების (სიმინდი, სოია, ლობიო, მზესუმზირა) კომბინირებული სათესი 6 რიგიანი, მოდების განი 5,6 მ;
 • სათოხნი კულტურების (სიმინდი, სოია, ლობიო, მზესუმზირა) რიგთაშორისების დამამუშავებელი კომბინირებული კულტივატორი 6 რიგიანი, მოდების განი 5,6 მ;
 • თავთავიანი კულტურების კომბინირებული სათესი 24 რიგიანი, 3,6 მეტრი მოდების განით;
 • კულტურული ხვნის გუთანი 5 ფრთიანი, მოდების განით 1,75 მ;
 • ჰერბიციდების შემასხურებელი აპარატი 800 ლიტრიანი, საკიდი, მიქსერით, სამუშაო მოდების განი 15 მ-მდე;
 • ჰერბიციდების შემასხურებელი აპარატი 1000 ლიტრიანი, მისაბმელი, მიქსერით, სამუშაო მოდების განი 15 მ-მდე;
 • სატრქტორო მისაბმელი (ლაფეტი) 2 ღერძიანი 4 ტონა ტვირთამწეობის;
 • თავთავიანი კულტურების (ხორბალი, ქერი, შვრია და სხვა) დამხარისხებელი მოწყობილობა სხვადასხვა ზომის კალიბრატორით;
 • V-სებური ექსცენტრული დისკოებიანი ფარცხი 3 მეტრი მოდების განით;
 • თათებიანი მთლიანი დამუშავების კულტივატორი 6 მეტრი მოდების განით;

შეუძლია შემდეგი სამუშაოების შესრულება:

 • კულტურული ხვნა 20-25 სმ სიღრმეზე;
 • ნიადაგის გაფხვიერება სხვადასხვა სიღმეზე კულტურის სახის და ნიადაგის ტიპის მიხედვით;
 • თავთავიანი კულტურების თესვა მინერალური სასუქების შეტანით;
 • სიმინდის, სოიას, ლობიოს და მზესუმზირის თესვა მინერლაური სასუქების შეტანით;
 • შხამქიმიკატების და ჰერბიციდების შეტანა ნაკვეთში ერთწლიანი კულტურებში;
 • სიმინდის, სოიას, ლობიოს და მზესუმზირის რიგთაშორისების დამუშავება მინერალური სასუქების შეტანით;
 • თავთავიანი კულტურების (ხრობალი, ქერი, შვრია) აღება მარცვლად და პირველადი გაწმენდა;
 • აღებული მარცვლეულის გაწმენდა და კალიბრაცია - პროდუქციის სასაქონლო სახემდე მიყვანა;
 • სასოფლო-სამეურნეო ტვირდზიდვა ძნელად სავალ და უგზოობის პირობებში.

 

 

ამინდის პროგნოზი

giweather joomla module

შეკვეთა

ქვემოთ მოცემული ფორმით შეგიძლიათ შეგვიკვეთოთ პროდუქცია.

შეკვეთის შინაარსში მიუთითეთ დეტალები (პროდუქციის დასახელება, რაოდენობა). ჩვენი ოპერატორი ოპერატიულად დაგიკავშირდებათ.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com